Trong thiu1ebft ku1ebf nu1ed9i thu1ea5t, mu00e0u su1eafc cu00f3 vai tru00f2 quan tru1ecdng vu00ec nu00f3 giu00fap tu1ea1o nu00ean su1eafc thu00e1i cho cu1ea3 cu0103n phu00f2ng, cu00f3 tu00e1c du1ee5ng u0111u1ebfn tu00e2m lu00fd, tu00ecnh cu1ea3m vu00e0 cu1ea3m xu00fac cu1ee7a chu1ee7 nhu00e2n su1ed1ng trong khu00f4ng gian nu1ed9i thu1ea5t u0111u00f3. Mu00e0u su1eafc cu00f2n cu00f3 su1ee9c mu1ea1nh tu1ea1o u1ea3o giu00e1c vu1ec1 khu00f4ng gian, lu00e0m chu00fang ta thu1ea5y cu0103n phu00f2ng tru00f4ng ru1ed9ng hu01a1n hou1eb7c hu1eb9p hu01a1n.

Chu00ednh vu00ec vu1eady trong bu00e0i viu1ebft nu00e0y, Hu1ea2I u0110u0102NG su1ebd giu00fap cu00e1c u0111u1ed9c giu1ea3 cu1eadp nhu1eadt nhu1eefng xu hu01b0u1edbng mu00e0u su1eafc nu1ed9i thu1ea5t hot trend nhu1ea5t trong cu00e1c thiu1ebft ku1ebf nu0103m 2020.

Tu00f4ng mu00e0u Pastel u0111ang du1ea7n tru1edf thu00e0nh xu hu01b0u1edbng mu1edbi trong thiu1ebft ku1ebf thu1eddi trang cu0169ng nhu01b0 thiu1ebft ku1ebf nu1ed9i thu1ea5t nhu00e0 u1edf trong mu00f9a hu00e8 nu0103m nay, tru1ea3i du00e0i tu1eeb cu00e1c su1eafc xanh trung tu00ednh u0111u1ebfn du1ea3i mu00e0u hu1ed3ng ngu1ecdt ngu00e0o u0111ang ngu00e0y cu00e0ng lu00ean ngu00f4i. u0110u1eb7c biu1ec7t lu00e0 trong thiu1ebft ku1ebf nu1ed9i thu1ea5t, Pastel thu1ef1c chu1ea5t cu00f3 ru1ea5t nhiu1ec1u gam mu00e0u nhu01b0ng u0111u1ec3 du1ec5 nhu1eadn biu1ebft nhu1ea5t lu00e0 nhu1eefng gam mu00e0u nhu1ea1t u0111em lu1ea1i cho ngu01b0u1eddi nhu00ecn cu1ea3m giu00e1c du1ecbu mu1eaft vu00e0 mu00e1t mu1ebb: xanh mint, hu1ed3ng phu1ea5n, xanh lu00e1, cam u0111u00e0ou2026 tu1ea5t cu1ea3 nhu1eefng su1eafc tu1ed1 nhu1ea1t cu1ee7a hu1ea7u hu1ebft cu00e1c gam mu00e0u.

Lu00fd do mu00e0 mu00e0u Pastel u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng ngu00e0y cu00e0ng u0111u01b0u1ee3c phu1ed5 biu1ebfn hiu1ec7n nay lu00e0 do bu1edfi tu00ednh u1ee9ng du1ee5ng cao cu1ee7a nu00f3 vu00e0 hiu1ec7u u1ee9ng mu00e0u su1eafc mang tu00ednh thu1ea9m mu1ef9 cao trong thiu1ebft ku1ebf nu1ed9i thu1ea5t u1edf phu00f2ng khu00e1ch, nhu00e0 bu1ebfp hay phu00f2ng ngu1ee7 cu1ee7a cu0103n hu1ed9 chung cu01b0, nhu00e0 phu1ed1, biu1ec7t thu1ef1, u2026 Tu00f4ng mu00e0u nu00e0y luu00f4n lu00e0 su1ef1 lu1ef1a chu1ecdn hu00e0ng u0111u1ea7u bu1edfi cu00e1c chu1ecb em do su1ef1 nu1eef tu00ednh mu00e0 nu00f3 u0111em u0111u1ebfn lu00e0 u0111iu1ec1u khu00f4ng thu1ec3 chu1ed1i cu00e3i. Vu00f4 cu00f9ng lu00e3ng mu1ea1n vu00e0 bu1eaft mu1eaft, chu1eafc chu1eafn cu00e1c cu00f4 gu00e1i su1ebd u0111u1eafm chu00ecm trong khu00f4ng gian nu00e0y vu00e0 khu00f4ng thu1ec3 thou00e1t ru1eddi bu1edfi vu1ebb thu hu00fat cu1ee7a gam mu00e0u Pastel.