Phòng ăn chỉ huy -Công ty 29

TRỤ SỞ CÔNG TY 29 1: Tên dự án: Giai đoạn hoàn thiện văn phòng trung tâ điều hành sản xuất 2: Công trình : Văn phòng công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng kỹ thuật 29 3: Hạng mục:
Đọc thêm

THI CÔNG PHÒNG ĂN CHỈ HUY VIỆN B26

1. Tên dự án : Giai đoạn hoàn thiện Văn phòng trung tâm  2. Công trình : Trụ sở viện B26/Tổng cục II  3. Hạng mục : Nội thất văn phòng – Phòng Ăn Chỉ Huy  4. Địa điểm : Số 33B Phạm Ngũ Lão,
Đọc thêm

THI CÔNG PHÒNG KHÁNH TIẾT VIỆN B26

1. Tên dự án : Giai đoạn hoàn thiện Văn phòng trung tâm  2. Công trình : Trụ sở viện B26/Tổng cục II  3. Hạng mục : Nội thất văn phòng – Phòng Khánh Tiết 4. Địa điểm : Số 33B Phạm Ngũ Lão, P.
Đọc thêm

THI CÔNG PHÒNG HỘI ĐÀM VIỆN B26

1. Tên dự án : Giai đoạn hoàn thiện Văn phòng trung tâm  2. Công trình : Trụ sở viện B26/Tổng cục II  3. Hạng mục : Nội thất văn phòng - Phòng Hội Đàm  4. Địa điểm : Số 33B
Đọc thêm