Kiến trĂºc nhĂ  ở gia đình cĂ´ Thu

Biu1ec7t thu1ef1 gia u0111u00ecnh 4 tu1ea7ng vu1edbi gam mu00e0u tru1eafng tinh tu1ebf sang tru1ecdng su1eed du1ee5ng ngu00f4n ngu1eef kiu1ebfn tru00fac bu1ec1n vu1eefng theo tiu00eau chuu1ea9n Chu00e2u u00c2u, gu1ea7n gu0169i vu1edbi thiu00ean nhiu00ean, mu00e1i thu00e1i quen thuu1ed9c nhu1ea5n mu1ea1nh viu1ec7c bu1ed1 tru00ed cu00f4ng nu0103ng hu1ee3p lu00fd khoa hu1ecdc theo yu00eau cu1ea7u su1eed du1ee5ng cu1ee7a gia u0111u00ecnh gia chu1ee7.u00a0

u0110u1ec3 cu00f3 mu1ed9t ngu00f4i nhu00e0 u0111u1eb9p, khu00f4ng bu1ecb lu1ed7i thu1eddi vu00e0 lu1ed7i mu1ed1t thu00ec ngu00f4n ngu1eef kiu1ebfn tru00fac nu00ean su1eed du1ee5ng theo tru01b0u1eddng phu00e1i Phu00e1p. Kiu1ebfn tru00fac Phu00e1p u0111u01b0u1ee3c cu00e1c KTS thiu1ebft ku1ebf u0111u1ea1t u0111u01b0u1ee3c su1ef1 hu00e0i hu00f2a giu1eefa tu1ec9 lu1ec7 ngu00f4i nhu00e0 vu1edbi cu00e1c chi tiu1ebft nhu01b0 cu1ed9t, ban cu00f4ng , cu1eeda su1ed5 vu00e0 mu00e1i .u00a0

**********************************************************************

Chu1ee7 u0111u1ea7u tu01b0 : Cu00f4 Thuu00a0

u0110u1ecba u0111iu1ec3m: Nguyu1ec5n Vu0103n Cu1eeb – Gia Lu00e2m – Hu00e0 Nu1ed9i

Hu1ea1ng mu1ee5c : Thiu1ebft ku1ebf kiu1ebfn tru00fac

Hou00e0n thu00e0nh: 2017